Stuur je boek terug indien je het niet nodig hebt • Als u één of meer boeken die u niet nodig hebt, wilt teruggeven, is de procedure als volgt :

  • U dient het boek zo snel als mogelijk terug te sturen naar Rent a Book. - Ilya Prigoginestraat, 1 te 7850 Edingen.

  • U moet het boek terugsturen met de afleverbon in het pakket.

  • Als u tussen 20 juni en 31 augustus hebt besteld en betaald, is de uiterste datum voor het terugsturen van een boek dat u niet nodig hebt 15 september van het lopende schooljaar.

  • Als u na 31 augustus hebt besteld en betaald, is de uiterste datum voor het terugsturen van een boek dat u niet nodig hebt 14 kalenderdagen vanaf de dag na de leveringsdatum.

 • Als u in de loop van het schooljaar van leerrichting verandert en de boeken die u niet meer nodig hebt, wilt terugsturen, is de procedure als volgt:

  • Stuurt de boeken zo snel mogelijk terug naar Rent a Book. -Ilya Prigoginestraat, 1 te 7850 Edingen.

  • U moet de boeken terugsturen met de afleverbon in het pakket.

  • Wij betalen 100% van de prijs van de boeken terug, op voorwaarde dat de nieuwe boekenen of de gehuurde boeken in goede staat zijn (geen uitgescheurde bladzijden, gemorste drank, geen aantekeningen of fluoaantekeningen). Rent a Bookt beoordelen of de staat van het boek nog goed is. De boeken moeten ook volledig zijn (CD en/of boekje indien van toepassing).

  • De uiterste datum voor het inleveren van de boeken is 31 januari van het lopende schooljaar. Na deze datum wordt geen terugbetaling meer verleend voor nieuwe boeken en wordt alleen het voorschot terugbetaald voor gehuurde boeken.

 • Wat te doen als u de leveringsbon niet meer hebt? U kunt ons een e-mail sturen naar contact@rentabook.be en vermeld de referentie van uw bestelling (9 letters) in het onderwerp van uw e-mail.

Terugzending op einde van het schooljaar


 • Om aan het einde van het schooljaar de borg van de gehuurde schoolboeken terug te krijgen, is de procedure als volgt :

  • Een vooraf ingevuld retourformulier wordt rond half juni naar e-mailadres gestuurd. Vergeet niet je box met ongewenste mails te controleren.

  • Als u niet het vooraf ingevulde formulier gebruikt, vul dan het retourformulier in dat u onderaan deze pagina kunt downloaden. Bewaar een kopie en voeg het origineel bij de boeken die u terugstuurt.

  • Gelieve de boeken en het formulier in een gesloten zak of doos te verpakken.

  • Dit pakket moet op de door uw school aangegeven datum en tijd (indien van toepassing) bij uw school worden afgeleverd of per post naar Rent a Book zo snel als mogelijk worden teruggezonden. - Ilya Prigoginestraat, 1 te 7850 Edingen. De uiterste datum voor het inleveren van de boeken is 30 juni als u geslaagd bent voor de eerste zit. In het geval van een tweede zit is de uiterste datum voor het inleveren van de boeken 5 september.

  • Als u een tweede zit hebt, moet u de boeken in verschillende termijnen inleveren: de boeken die u in juni niet meer nodig hebt en de boeken die u voor uw tweede zit nodig hebt, moeten uiterlijk op 5 september worden ingeleverd. U dient een retourformulier in elk pakket toe te voegen.

  • Alleen gehuurde boeken kunnen bij ons worden ingeleverd. Als u een beschadigd huurboek of een gekocht boek terugstuurt of de inlevertermijn niet haalt, worden de boeken niet terugbetaald en kunnen ze niet worden afgehaald.

  • De huur is jaarlijks. U kunt gehuurde boeken niet voor meerdere jaren bewaren. Als u een boek meerdere jaren bewaard, wordt de huurwaarborg niet terugbetaald en kan het niet worden geïnd.

  • De borg wordt terugbetaald als de gehuurde boeken in goede staat zijn (geen uitgescheurde bladzijden, geen gemorste drank, geen aantekeningen, fluoaantekeningen) en als het boek compleet is (CD en/of boekje indien van toepassing). Rent a Book zal oordelen of het boek nog in goede staat is.

Algemene informatie

 • Elektronisch ingediende retourformulieren krijgen voorrang. Zodra de waardebon is aangemaakt, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht. U kunt deze dan gebruiken bij u uw volgende bestelling . Alle aangemaakte retourformulieren zullen binnen een maand na ontvangst worden verwerkt. Indien u niet langer gebruik maakt van ons Rent a Book-systeem en een terugbetaling op uw rekening hebt aangevraagd, zal dit rond 15 augustus worden verwerkt.

 • Een gehuurd boek is te herkennen aan het huuretiket (wit etiket met zwart opschrift) dat op de voorpagina is aangebracht.

 • Indien u ons uw pakje terugstuurt via Bpost, vermeld dan op het postkantoor dat u deze terugzending wenst te richten aan Rent a Book. De medewerker van het postkantoor zal het etiket afdrukken.